De overgang en de schildklier

-Vermoeidheid

-Gewichtstoename

-Slaapproblemen

-Stemmingswisselingen

-Angstgevoelens

-Veranderingen in je menstruatiecyclus

-Hartkloppingen

-Haarverlies

Veel vrouwen in de overgang ervaren klachten die op schildklierklachten lijken. Het kan erg lastig zijn om te bedenken of deze symptomen komen door de (naderende) overgang, of dat ze veroorzaakt worden door de schildklier. Hierbij is het uiteraard ook van belang of je al een schildklierziekte hebt en schildklierhormonen slikt, of nog niet. Er zijn weinig symptomen die een duidelijk onderscheid maken tussen beide oorzaken, hoewel opvliegers  met name bij de overgang horen.

Als je nog geen schildklierziekte had, is de beste manier om onderscheid te maken om bloedonderzoek naar de schildklier te laten verrichten. Als de TSH-waarde afwijkend is, is de diagnose vaak snel gesteld. Maar ook bij een normaal TSH kan het goed zijn om ook naar de overige schildklierwaarden te kijken (fT4, evt T3) en om de TPO-antistoffen te laten bepalen. Soms kan de schildklier namelijk nog wel (net) voldoende schildklierhormoon maken, maar is er wel al sprake van een thyreoïditis (van Hashimoto), oftewel een schildklierontsteking met alle bijkomende klachten.

Vrouwen die schildklierhormoon slikken, merken vaak dat de instelling verandert richting de overgang. Dit komt oa door schommelingen in de vrouwelijke geslachtshormonen. Rondom de overgang neemt eerst de aanmaak van progesteron, en later ook van oestrogeen (estradiol) en testosteron af:

-De omzetting van T4 naar het actief schildklierhormoon T3 neemt toe onder invloed van progesteron. Dat is ook de reden waarom de lichaamstemperatuur na de eisprong met een halve graad stijgt. Vrouwen die levothyroxine slikken, merken daarom vaak dat de instelling verandert richting de overgang, of dat er weer klachten van een te laag schildklierhormoon ontstaan, terwijl TSH en fT4 niet of nauwelijks veranderen. Er treedt alleen een verandering op in de hoeveelheid T3.

-Als er minder oestrogeen is, wordt er minder TBG (eiwit dat schildklierhormoon bindt en hierdoor inactief maakt) aangemaakt, waardoor er meer vrij T4 en vrij T3 komt. Hierdoor kan de dosering van het schildklierhormoon juist weer naar beneden moeten worden bijgesteld.

-Schommelingen  in de oestrogeenspiegel zorgen daarnaast voor een verandering in het immuunsysteem, waardoor de kans op schildklierontsteking (zoals bij de ziekte van Hashimoto) weer toeneemt. Als je bv zwelling van je schildklier opmerkt, is dit een belangrijk teken dat hier activiteit/ ontsteking gaande is.

Kortom, het is belangrijk om je lichaam en de veranderingen die het ondergaat goed te (leren) kennen. Welke symptomen herken je, welke zijn nieuw? En als je twijfelt, laat dan aanvullend onderzoek verrichten door een arts die hier verstand van heeft, want wellicht is een deel van je symptomen tijdens de overgang te verhelpen door behandeling van de schildklieraandoening.